Bouwen van het CAW-huis, Leuven, Centrum Algemeen Welzijnswerk

Verbouwen van een woning, Leuven, Centrum Algemeen Welzijnswerk

Uitbreiding basisschool: nieuwbouw van een sportzaal en polyvalente refter, Duffel, Katholiek Onderwijs De Pelgrim

Slopen van een bestaande meergezinswoning en bouwen van een meergezinswoning (7 appartementen), Leuven, cvba Dijledal,
Sociale Huisvesting Leuven


Renovatie van twee rijwoningen, Leuven, cvba Dijledal, Sociale Huisvesting Leuven

Renovatie van 82 appartementen 'De Dageraad', Leuven, cvba Dijledal, Sociale Huisvesting Leuven

Renovatie van 6 sociale woningen 'Bergenhof', Wezemaal, cv De Goede Haard

Vervangingsbouw van 4 sociale woningen, Heverlee, cv De Goede Haard

Renovatie van 28 sociale woningen 'Ter Duin', Heverlee, cv De Goede Haard

Herinrichting studentenrestaurant Alma 3, Heverlee, vzw LeuCa

Woonproject van 13 wooneenheden met wegenis, Wezembeek-Oppem, nv Robru

Nieuwbouw van een woning voor 22 gebruikers met gehoorstoornissen en een weekendgroep, Hasselt, vzw KIDS

Verbouwing van een internaat voor 43 gebruikers met autisme en een thuisbegeleidingsdienst, Hasselt, vzw KIDS

Herinrichting van een sanitair blok, Heverlee, vzw Ter Bank, school voor buitengewoon onderwijs
team
projecten
contact
architectuur
veiligheidscoördinatie
EPB-verslaggeving
stabiliteit
akoestiek